Kurjen ekokyläyhdistys ry

Kurjen ekokyläyhdistys ry edistää osana muuta toimintaansa luonnon monimuotoisuuden ja kestävän elämäntavan vahvistamista muun muassa permakulttuurin periaatteiden mukaisesti. Käytännössä toiminta toteutuu Kurjen ekokylässä. Mukana toiminnassa ovat asiasta kiinnostuneet ekokyläläiset sekä ekokyläyhdistyksen toteuttamien ESC (Euroopan solidaarisuusjoukot)-vapaaehtoishankkeiden nuoret, joille osana projektia opastetaan permakulttuuria.

Työ on käynnistynyt 2020, jolloin suuri osa ekokylän piha-alueista siivottiin asuintalojen rakennusprojektien jäljiltä ja kunnostettiin permakulttuuriperiaatteiden mukaisiksi pihapuutarhoiksi. Tähän toimintaan osallistuivat niin kiinnostuneet kyläläiset, kylässä asuneet ESC-nuoret kuin hanketta ohjanneet permakulttuuri-asiantuntijat. Puutarhoitu pihaympäristö toimi elokuussa järjestämämme avoimen permakulttuuri-tapahtumapäivän pitopaikkana. Yksi permakuttuuritapahtuman työpajoista käsitteli biohiilen valmistamista, mitä kylässä onkin pienimuotoisesti pilotoitu sen jälkeen. Tulevaisuuden suuntana on jatkaa pihapuutarhojen ja sosiaalisen kestävyyden kehittämistä.

Osoite

Rautialantie 419 b
37470 Vesilahti
Suomi

Rautialantie 419 b
37470Vesilahti