Kylänpään kotitila

Kylänpään Kotitilasta ( 1,35 h ) rakentuu perheemme voimin kaunis, monimuotoinen, ekologisesti mahdollisimman kestävä ja kanssakulkijoita inspiroiva syötävä metsäpuutarha, kotimme, jossa toiminnan lähtökohtana on maan palveleminen, luonnon monimuotoisuuden tukeminen, elementtien välisten suhteiden luominen sekä vahvistaminen. Kutsun puutarhaa myös hoivatarhaksi, joka ilmentää tavoitetta luoda Kaikkea hoivaava puutarhatila. Kylänpään Kotitila on loppuelämämme koti, voimavara, oppimisen sekä tiedon ja kokemuksien jakamisen tila.
Osoite

Murrontie Karjalohja
09120 Karjalohja
Suomi

Murrontie Karjalohja
09120Karjalohja